Ev Sahibi Kira Kontratını Ne Zaman Feshedebilir?

Ev sahibi kira kontratını hangi durumlarda feshedebilir? Bu makalede, ev sahiplerinin kira kontratını sonlandırabileceği yasal nedenleri öğreneceksiniz. Kira sözleşmesinin nasıl ve ne zaman sona erdirilebileceği hakkında bilgi almak için okumaya devam edin.

Ev sahibi hangi durumlarda kira kontratını feshedebilir? Ev sahibinin kira kontratını feshetme hakkı, belirli koşullar altında geçerlidir. Bu koşullar arasında kira bedelinin düzenli ödenmemesi, mülkün kötüye kullanılması veya mülkün zarar görmesi gibi durumlar bulunabilir. Ayrıca, kiracının mülkü terk etmesi veya kira sözleşmesinde yer alan hükümlere uymaması da ev sahibine kontratı feshetme yetkisi verir. Ancak, ev sahibi kira kontratını feshetmek istediğinde, bu işlemi yasal süreçlere uygun olarak gerçekleştirmelidir. Öncelikle, kiracıya yazılı bir bildirimde bulunmalı ve belirli bir süre tanımalıdır. Bu süre sonunda, kiracının kontratı feshetmemesi durumunda mahkemeye başvurarak işlemi yasal yollardan sonlandırabilir.

Ev sahibi, kira kontratını haksız tahliye sebepleriyle feshedebilir.
Kira kontratının süresi dolmadan, kiracının borçlarını ödememesi durumunda ev sahibi fesih hakkına sahiptir.
Ev sahibi, kiracının mülkü zarar vermesi halinde kira kontratını feshedebilir.
Anlaşmazlık durumunda ev sahibi kira kontratını feshetme hakkına sahip olabilir.
Ev sahibi, kira bedelinin düzenli ödenmemesi durumunda kira kontratını sonlandırabilir.
 • Ev sahibi, kiracının taşınmazı izinsiz olarak alt kiraya vermesi durumunda kira kontratını feshedebilir.
 • Kiracının kirayı sürekli geciktirmesi, ev sahibine kontratı feshetme hakkı tanır.
 • Ev sahibi, tadilat veya onarım gerektiren durumlarda kira kontratını sona erdirebilir.
 • Asgari kira süresi dolmadan ev sahibi, kiracıya belirli şartlar altında fesih bildirimi yapabilir.
 • Ev sahibi, kiracının huzurunu bozması durumunda kira kontratını feshedebilir.
 • Kira ödemelerinin zamanında yapılmaması: Kiracının kira ödemelerini düzenli olarak yapmaması ve uzun süreli gecikmeler yaşanması durumunda, ev sahibi kira kontratını feshedebilir.
 • Mülkün kötüye kullanılması: Kiracının mülkü kötüye kullanması, zarar vermesi veya komşulara rahatsızlık vermesi durumunda, ev sahibi kira kontratını sonlandırabilir.
 • İzin alınmadan alt kiraya verilmesi: Kiracının izin almadan mülkü başka bir kişiye alt kiraya vermesi, ev sahibinin kira kontratını feshetme sebebi olabilir.
 • Mülkün satılması: Ev sahibi, mülkünü satmak istediğinde ve yeni sahibin kiracıyı çıkarmak istemesi durumunda, kira kontratı sona erdirilebilir.

Kiracının Hangi Durumlarda Kira Kontratını Feshetme Hakkı Vardır?

Kiracı, belirli durumlarda kira kontratını feshetme hakkına sahiptir. Bu durumlar şunlar olabilir:

 • Ev sahibinin sözleşmeye uymaması: Ev sahibi, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmezse, kiracı kira kontratını feshedebilir.
 • Mülkte ciddi bir arıza veya hasar oluşması: Mülkte ciddi bir arıza veya hasar meydana gelmesi durumunda, kiracı kira kontratını sonlandırabilir.
 • Güvenlik sorunları: Kiracının güvenliğini tehdit eden ciddi sorunlar, kiracının kira kontratını sona erdirmesine neden olabilir.
 • Kiralanan mülkün satılması: Kiralanan mülkün satılması ve yeni sahibin kiracıyı çıkarmak istemesi durumunda, kiracı kira kontratını feshedebilir.

Kira Kontratının Ne Şekilde Feshedilmesi Gerekmektedir?

Kira kontratının feshedilmesi için belirli prosedürler takip edilmelidir. Genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Bildirim yapılması: Ev sahibi veya kiracı, kira kontratını feshetmek istediğinde karşı tarafa yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimde fesih nedeni ve fesih tarihi belirtilmelidir.
 2. Anlaşmazlık durumunda arabulucuya başvurulması: Kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlık çıkarsa, taraflar arabulucu veya mahkeme gibi yetkili bir merciye başvurabilir.
 3. Malın teslim edilmesi: Kiracı, kira kontratını feshettiğinde mülkü, sözleşmede belirtilen şekilde ve durumda geri teslim etmelidir.

Kira Kontratının Feshedilmesi Durumunda Depozito Nasıl İade Edilir?

Kira kontratının feshedilmesi durumunda, depozito genellikle belirli prosedürlere göre iade edilir. İade süreci aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Mülkün kontrolü: Ev sahibi, kiracının mülkü teslim etmesinden sonra mülkteki durumu kontrol eder ve herhangi bir hasar veya eksiklik varsa bunları belirler.
 2. Depozito kesintileri: Eğer mülkte hasar veya eksiklik varsa, ev sahibi bu masrafları depozitodan düşebilir. Ancak, depozitodan yapılan kesintiler makul ve belgelendirilmelidir.
 3. Depozitonun iadesi: Geri kalan depozito miktarı, ev sahibi tarafından belirli bir süre içinde kiracıya iade edilmelidir. Yasal süreler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Kira Kontratının Feshedilmesi Durumunda Kiracıya Tazminat Ödenir mi?

Kira kontratının feshedilmesi durumunda, kiracıya tazminat ödenip ödenmeyeceği sözleşme şartlarına bağlıdır. Genellikle aşağıdaki durumlarda kiracıya tazminat ödenmez:

 • Sözleşmeye uyulması: Kiracı, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmişse ve sözleşme süresinin dolmasına yakın bir zamanda fesih yapmışsa, genellikle tazminat talep etme hakkı yoktur.
 • Ev sahibinin ihlali: Kiracının fesih yapmasına neden olan durum, ev sahibinin sözleşmeye uymaması veya kiracının güvenliğini tehlikeye atması ise, kiracı tazminat talep edebilir.

Kira Kontratının Feshedilmesi Durumunda Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira kontratının feshedilmesi durumunda, kiracının bazı hakları vardır. Bu haklar şunlar olabilir:

 • Depozito iadesi: Kiracı, kira kontratını feshettiğinde depozito miktarının geri iade edilmesini talep edebilir.
 • Mülkün durumu hakkında bilgilendirme: Ev sahibi, kiracıya mülkün durumu hakkında bilgi vermekle yükümlüdür ve kiracı bu bilgileri talep edebilir.
 • Yasal süreçlerin takibi: Kiracı, kira kontratının feshedilmesi durumunda yasal süreçlerin takibi için gerekli adımları atabilir ve haklarını koruyabilir.

Kira Kontratının Feshedilmesi Durumunda Yeni Kiracı Bulma Sorumluluğu Kimindir?

Kira kontratının feshedilmesi durumunda, yeni kiracı bulma sorumluluğu genellikle ev sahibine aittir. Ev sahibi, boşalan mülkü yeniden kiralamak için ilan vermek, görüşmeler yapmak ve uygun bir kiracı bulmakla yükümlüdür. Ancak, sözleşme şartlarına bağlı olarak kiracı da yeni bir kiracı bulma sorumluluğunu üstlenebilir.